Celtica

 

Deuawd Celtica

Mae Eleri Darkins yn rhan o ‘Deuawd Celtica’ gyda’r oboydd Gwenllian Davies, maent yn aelodau o gynllun y diweddar Yeheudi Menuhin ‘Cerdd Byw Cymru!’ (Live Music Now!) Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt gyflwyno cerddoriaeth fyw i bobl nad ydynt yn medru mynychu cyngherddau arferol. Mae’r ddwy wedi perfformio’n helaeth mewn ysgolion arbennig, ysbytai, cartrefi i’r henoed a chanolfanau i oedolion ag anghenion dysgu. O ganlyniad i’r cynllun hwn, maent yn gallu cyfathrebu ac addasu pob perfformiad i greu rhaglen unigryw a llawn dychymyg i’r gynulleidfa.

Gobaith Deuawd Celtica’ yw i ehangu repertoire y delyn a’r obo a chanu mwy o gerddoriaeth siambr. Hyd yn hyn, maent wedi comisiynu darnau gan Enid Luff (Telyneg – perfformiad cyntaf yng Ngwyl Biwmaris, 2000) a Huw Watkins (3 Chân heb Eiriau – 1999). Perfformiwyd gwaith newydd gan Mervyn Burtch (arianwyd y comisiwn hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru) yng Ngwyl Abergwaun, Gorffennaf, 2002. Ac roedd y ddeuawd hefyd yn perfformio yn y Pagoda ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ar Awst 7fed, 2002.

 

 

Cyhoeddwyd y CD ‘Tea for Two’ yn 2007

Tea for Two

Tea for Two cynnwysEleri Darkins a
Gwenllian Davies
yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru
23 Rhagfyr 2004

 

 

Adolygiadau o Deuawd Celtica Duo:

‘…Altogether excellent…Absolutely brilliant!’

Treloar School.

‘..the combination of the harp with the oboe is a winning formula – sweet and witty…under the captivating spell of these players,the time flew too quickly for us.

Cardiff Post – St.David’s Hall Recital.

‘…a wonderful concert…full to capacity.’

Anthony Storey,
Ferens Art Gallery, Hull.

‘A first class performance.’

Susan Goldsborough,
Ripon International Festival.

‘It was a lovely summer evening and beautiful music by an oboe and harp – what could be better?’

Hickleton Hall, Sue Ryder Home.

‘… everybody really enjoyed the concert…we could have listened all day.’

Mike, Clifford Brooke Resource Centre, Leeds.

‘Live Music Now! always produces a winner – this was one of the best!’
Doncaster Museum and Art Gallery Recital.

‘An excellent performance.’

Alne Hall, Alne